آواتار
خوش امدید
ورود / ثبت نام
  • Denmark
  • 3 سال پیش
  • آفلاین
  • 3 سال پیش

درباره من

My name is Margarette Bosanquet but everybody calls me Margarette. I'm from Denmark. I'm studying at the high school (final year) and I play the Piano for 5 years. Usually I choose songs from the famous films :).
I have two sister. I like Yo-yoing, watching TV (American Dad) and Writing.

لینکهای اجتماعی

 ....منتظر باشید ....منتظر باشید

ارسال شده توسط JeffWhicker

    Sorry, there are no videos to show.

دنبال کننده ها

دنبال شده ها

RSS